zxqf.net
当前位置:首页 >> php ArrAy kEy >>

php ArrAy kEy

其实这些在PHP手册里都有的, 楼主要学会多查手册

可以使用PHP中的 array_values() 函数实现 比如: $array = array('a'=>'aa','b'=>'bb'); $array = array_value($array); print_r($array); 输出: array('aa','bb')

有个方法可以不使用循环,代码如下

解决方法:

php array把string key自动转成int方法如下: $arr = array('1'=>'string'); var_dump(array_keys($arr)); /* array(1) { [0]=> int(1) } 输出结果 */ $a2 = array_flip($arr); var_dump($a2); /* array(1) { ["string"]=> int(1) } 输出结果 */

$arr = array(100=>array(1,3),104=>array(5,6),187=>array(32,3)); function array_key_values($arr){ foreach($arr as $k=>$_v){ array_push($_v,$k); $_arr[]=$_v; } return $_arr; } var_dump(array_key_values($arr));

参考如下: $output = array(); foreach ($array as $data) { $arr = explode('=',$data); $output[$arr[0]] = $arr[1]; } 以上仅供参考。希望能帮助到你

看到你的问题我就知道你想做排序了你可以这样,不用重组的: $arr = array("a","b","c","a","c","a",'d','f'); $list = array_count_values($arr); asort($list) //正序排 var_dump($list); arsort($list); //倒序排 var_dump($list);

像这个样子: 1 2 3 4 array( ['pid'] => 6, ['title']=> '/thumb_525d615760eb0.jpg,/thumb_525d615708f2d.jpg,/thumb_525d615699a77.jpg' ) 你的第一个值一直是6吗?还是都叠加在一起,变成666? 如果是就一个6的话,可以这样: 1 2 3 4 5 6 7...

function howmany($value, $array){ foreach($array as $each){ if($each==$value){ $resultnum++; } } return $resultnum; }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxqf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com